ESS & Max IV: Cross Border Science and Society

I 2016 åpner forskningsanleget MAX IV, mens European Spallation Scource (ESS) åpner i 2019. Sammen utgjør de to nye forskningsanleggene, begge lokalisert i Lund i Sverige, et gigantisk og verdensledende senter for materialforskning. Prosjektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society arbeider for å maksimere effekten av de nye forskningsanleggene, først og fremst gjennom å styrke kompetansen blant unge forskere og gjennom å legge til rette for grenseregional veiledning.

Fem ulike delprosjekt skal prosjektet legge til rette for at forskningsanleggene utnyttes på en optimal måte.

På sikt er målet å skape en internasjonalt sterk region der kunnskap om nøytroner og synkronlys får en anvendelse innen forskning, industri og samfunnet for øvrig. Totalt forventes det at prosjektet skal generere 40 nye forskere ved de deltakende universitetene og forskningsinstitusjonene.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Oslo

Prosjektperiode

01.09.2015 - 31.08.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 4 431 320 Kjell

Total: 18 976 308 €

Andre partnere

Universitetet i Oslo, Region Hovedstaden, Region Skåne/Näringsliv, Lunds universitet, MAX IV, Københavns kommune, Danmarks Tekniske Universitet, Big Science Sekretariatet (DTU), Aarhus universitet, Arbetsförmedlingen, Chalmers Tekniska Högskola, Copenhagen Capacity, ESS European Spallation Source, Försäkringskassan Malmö, Göteborgs universitet, Helsingborgs stad, Industriellt utvecklingscentrum i Skåne AB, Invest i Skåne AB, Københavns universitet, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Skatteverket, SKAT Danmark, Malmö högskola, Malmö stad, Medicon Village AB, Öresunddirekt Danmark og Öresundskomiteen.