Viten til vekst (forprosjekt)

Viten til vekst springer ut av prosjektet SkanKomp. SkanKomp har arbeidet med kompetanseutvikling av arbeidskraften, og med såvel kompetanse hos tilbydere av utdannelse som bestillere av samme, altså virksomhetene.

Viten til vekst skal arbeide videre på dette grunnlaget og sikre kontinuitet i overgangen til neste programperiode. Formålet er å utarbeide forslag til hvordan visjonen om en kompetansebasert vekstpolitikk i regionen kan realiseres.

Norsk prosjekteier

Arendal kommune

Prosjektperiode

01.09.2013 - 01.09.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 227431 Kjell

Total: 250 501 €

Andre partnere

CARMA (Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet)
Region Nordjylland
Nätverk Westum
Larvik Kommune