Fylke: Østfold

Enningdalselven

Enningdalsälvens avrinningsområde är beläget i gränstrakterna mellan Sverige och Norge. Sjöarna och vattendragen har höga biologiska och rekreativa värden. Området är hårt drabbat av försurning och fiskbestånden har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter.

Engasjer mer!

”Engagera mera!” (svensk tittel) er en videreføring av Interregprosjektet Möteplats Medborgare (MSM), og skal øke befolkningens engasjement og eierskap i lokalsamfunnene i de to byene Uddevalla og Fredrikstad. Dette skal oppnåes gjennom å øke delaktighet i de lokale beslutningsprosessene. Medbestemmelsesrett og engasjement er sentrale faktorer i arbeidet med å skape gode og attraktive livsmiljø og en bærekraftig utvikling. Prosjektets regnes som nybrottsarbeid i Skandinavisk sammenheng.

Det skandinaviske reisendekartet

Gjennom innsamling og spredning av informasjon om steder med tilknytning til romanifolket, skal det gis et bilde av romanifolkets kulturhistorie og reiser på tvers av landegrenser og kulturelle møter mellom…

Destinasjonsutvikling Østfold-Fyrbodal (DOFT)

Bakgrunnen for dette prosjektet er samarbeid om markedsføring av definerte produkter og områder i tilknytning til flyvninger til/fra Moss Lufthavn Rygge og Gøteborg City Airport. Markedsføringen skal rettes mot et utvalg internasjonale markeder.

B2H – Business to Heritage

B2H er et prosjekt som skal utvikle modeller og metoder for å bruke «kulturarv» og kulturhistoriske plasser som en drivkraft for lokal og regional næringsutvikling og attraksjonskraft.

Side 12 av 12
1...89101112