Grunnlag for kunnskap om næringsutvikling

Prosjektet skal gjennomføre to seminarer med folkevalgte beslutningstakere på lokalt og regionalt nivå, samt tjenestemenn og andre aktører som har ansvar for bærekraftig vekst og utvikling. Prosjektet skal synliggjøre og publisere statistikk om f.eks. befolkningens utdanningsnivå og utdanningsvalg, yrkesstruktur, næringslivets fordeling på bransjer etter størrelse og sektor, utenlandsk eierskap i næringslivet m.v.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.07.2009 - 30.01.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 125.000 Kjell

Total: 58946 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Akershus fylkeskommune
Västra Götalandsregionen
Gränskommittén
Region Värmland