Grenseløs fotball

Kvik Halden FK og IFK Strömstad har intensjoner om å utvikle et tettere samarbeid knyttet til ungdomsfotball. Målet er å utnytte kunnskapen klubbene i fellesskap besitter til klubbutvikling, trener- og spillerutvikling.

I forstudien skal følgende temaer belyses:
– Organisasjonsutvikling
– Lederkompetanse
– Trenerkompetanse
– Kartlegge forutsetninger for en felles turnering

For samarbeidspartnerne er det et mål å øke kvaliteten på fotballen både teknisk og taktisk, samt å bryte språkbarrierer og bevisstgjøre ungdommer i forhold til de to landenes øknomiske, sosiale og kulturelle likheter og forskjeller.

Norsk prosjekteier

Kvik Halden FK

Prosjektperiode

27.11.2008 - 30.04.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 46.000 Kjell

Total: 10717 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

IFK Strömstad