Grenseløst lærende entreprenørskap

I prosjektet søker to gymnas/videregående skoler – Frederik II vgs og Strømstad gymnas – å ta et helhetsgrep for økt entreprenørskap i regionen, gjennom å utnytte kompetansen og erfaringen som skolesystemene besitter.

Prosjektet har som mål å legge til rette for entreprenørskapstenkingen ved skolene, som har jobbet med ungdomsbedrifter tidligere, men som ikke behersker entreprenøriell metode som arbeidsform. Målet på lengre sikt at at resultatene skal ha overføringsverdi til andre programområder og andre skoler i regionen.

Norsk prosjekteier

Fredrik II VGS

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.08.2014

Mer om prosjektet

Andre partnere

Strømstad Gymnasium
Prosjektleder Halvor Dahlberg