Grenseregionalt industrisamarbeid

Samarbeid mellom næringsliv og kommuner i grenseregionen. Forstudien skal gi svar på hvordan et grenseregionalt industrisamarbeid kan utvikles. Det skal vurderes om det er hensiktsmessig å etablere et eget sekretariat for et slikt samarbeid.

 

Norsk prosjekteier

Halden kommune

Prosjektperiode

01.09.2010 - 31.08.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 125.000 Kjell

Total: 58946 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Dals-Eds kommune