Gränslös fiskedestination

Inom ramen för Gränslös fiskedestination ska en gemensam norsk/svensk,
marknads-, sälj-, och bokningsfunktion färdigställas. Ett gemensamt varumärke ska byggas upp.
Vidare ska ett aktivt affärs- och produktutvecklingsarbete bedrivas i syfte att skapa ett bredare och attraktivare utbud av sportfiskeprodukter i ett större geografiskt område än tidigare (svensk sida: Dalsland samt Årjängs kommun – norsk sida: Östfold og Akershus).
I projektet ingår också att färdigställa en generell arbetsmodell för utveckling av gränsregionala sportfiskedestinationer. Vidare ska gemensamma gränsöverskridande strategier och regler gällande förvaltning och drift av fiskevatten tas fram.
Efter projektets genomförande ska de produkter som ingår, administreras, marknadsföras och säljas gemensamt.

Norsk prosjekteier

Havass Skog BA

Prosjektperiode

01.01.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 1 950 000 Kjell

Total: 837766 €

Andre partnere

Bengtsfors kommun
Utmarksavd. Akershus og Østfold
Innovasjon Norge
Fylkesmannen i Akershus
Fylkesmannen i Østfold
Akerhus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Aurskog-Høland, Fet, Nes
9 Kommuner i Østfold