GränsEraser – generations og gränsoverskridande mediakulture

Genom samverkan ska näringslivet inom audiovisuell produktion och teknik stärkas. Nedre Glommaregionen och Trollhätteregionen har stor kompetens inom området. Målet med projektet är att utveckla en gemensam gränsregional infrastruktur inom det audiovisuella området för en bättre utveckling av företag/entreprenörer. Detta ska ske genom:
• Utveckling av ett regionalt centrum för audio-visuell produktion och teknik
• Utveckling av utbildningar i samverkan med näringslivet
• Skapa mötesplatser för aktörerna
• Utveckla systematisk forskning inom det audio-visuella området.

 

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.11.2009 - 31.10.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 939 000 Kjell

Total: 637745 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Østfoldforskning, Sarpsborg kommune, Høgskolen i Østfold, Glemmen videregående skole, E6 medieverksted.