Fylke: Nordland

Boost Nordic Biogas (BNB)

The biogas system involves many parts of society and can contribute to sustainable waste management, sustainable food production, local cycles of nutrients, circular economy, resource efficiency, security of supply in…

Preparatory DigiÁrran

In this preparatory project the main project – DigiÁrran – is created. In this preparatory project, international partners are searched and ensured for, negotiations on partnerships are conducted and agreements…

ICEOP: Ice Operations

Prosjektet skal forbedre maritim tilgjengelighet og gi råd til petroleumssektoren gjennom økt kunnskap om isforholdene. Prosjektet skal gjennomføre:  Feltekspedisjoner, målinger og datainnsamling  Øke kunnskapen om ismassene i Barentshavet Utvikle gode…

GrAB: Grønne arktiske bygninger

Prosjektets formål er å formidle overfor myndigheter grønne bygningsmetoder for et kaldt arktisk klima, for planlegging av bosettinger i nord.

ReArc

Gjennom dette prosjektet skal samarbeidspartnerne arbeide for å gjenopprette elver som tidligere har blitt tørrlagt på grunn av utbygging av tømmerfløting og industriell virksomhet.

SEESIMA

SEESIMA-prosjektet jobber med å skape større bevissthet rundt tekniske løsninger på miljømessige påvirkninger fra gruvedrift. Både for å redusere det miljømessige trykket, men også for økonomisk vekst.    

Side 1 av 16
12345...16