Fylke: Møre og Romsdal

ACPA

Adapting European Cities to Population Ageing: Policy Challenges and Best Practices- ACPA De åtte interessentene involvert i ACPA er Amsterdam, Barcelona, Göteborg, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo og Zaragoza. Disse har…

HERITAGE

The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic Indicators – HERITAGE Heritage prosjektet skal forsøke å sette et tall…

ESPON HERIWELL

Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions – ESPON HERIWELL Den 7. desember 2018 presenterte Europakommisjonen det europeiske rammeverket for handling for kulturell arv, som blant…

SUPER

Bærekraftig urbanisering og praksis for arealbruk i europeiske regioner – SUPER Hovedmålet med ESPON prosjektet SUPER, er å bygge videre på eksisterende relevante studier og prosjekter og foreslå tiltak for…

DIGIPLAN

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data- DIGIPLAN DIGIPLAN skal bidra til å analysere tilnærmingene i ulike nasjonale planleggingssystemer, inkludert metoder for evaluering med plandata og hvordan planlegging faktisk…

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

EDIN – European digital nomads

Det er en utfordring for landlige regioner som Møre og Romsdal å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – særlig til tech-bransjer. Man har videre behov for å styrke besøksnæringen og tiltrekke…

PROACTsme

PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service Prosjektet har som MÅL å utvikle mer skreddersydde tjenester til SMB-er gjennom å utveksle erfaringer og overføre god praksis innenfor…

BSI_4Women

The Baltic Sea Initiative for the Development of Business Activity of Refugee Women Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise, men også resultert i…

Distance LAB

Distance LAB – remote service hub for SME’s and public sector DistanceLAB skal utvikle verktøy for å styrke partnernes motstandskraft og tilpasningsevne gjennom å forbedre egne ferdigheter i bruk av…

Side 1 av 4
1234