BSI_4Women

The Baltic Sea Initiative for the Development of Business Activity of Refugee Women

Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise, men også resultert i økonomiske ødeleggelser som vil påvirke territorier langt utenfor Ukrainas grenser. Dette prosjektet skal bidra til å skape et godt økonomisk miljø for kvinnelige gründere og innovatører fra Ukraina, men også fra andre land i en lignende situasjon. Det inkluderer etablering av et finansielt instrument «mikrokapital såkornfond». Prosjektet dekker hele Østersjøregionen. Parternskapets ulike økonomiske rammer og forutsetninger gir muligheter for å velge foretrukket land for hver oppstart med henvisning til regionale spesialiseringer. Partnerne planlegger å etablere et økosystem for levedyktige og innovative oppstarter fra Ukraina.

Regionene i Østersjøområdet vil dra nytte av økt entreprenørskap og konkurransedyktige (kunnskapsbaserte) transnasjonale økonomiske relasjoner. Alle programlandene og deres økonomier vil kunne dra nytte av profesjonell aktivering av sårbare grupper av flyktninger, samtidig som krigsinnvandrere vil bli støttet med profesjonell, langsiktig forretningsorientert hjelp. Dette vil kunne forebygge en rekke samfunnsproblemer og innvandringsrelaterte problemer.

Norsk prosjekteier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

09.01.2023 - 20.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 3,9 mill NOK NOK

Total: 2.100.977 € €

Andre partnere

Business Hub Central Denmark, DK
TALLINN SCIENCE PARK TEHNOPOL FOUNDATION, EE
Kaunas Science and Technology Park, LT
Foundation „Ventspils High Technology Park”, LV
Dalarna Science Park, SE