Distance LAB

Distance LAB – remote service hub for SME’s and public sector

DistanceLAB skal utvikle verktøy for å styrke partnernes motstandskraft og tilpasningsevne gjennom å forbedre egne ferdigheter i bruk av digitale og spesielt «distance soft skills» (DIS). Prosjektet tar utgangspunkt i at pandemien og energikrisen har presset organisasjoner til endring – bl.a. med hjemmekontor/fjernarbeidsplasser og økt bruk av digitale verkøy – som det nå er på tide å dra nytte av for skape nye måter å lykkes på. De utviklede verktøyene og metodene i prosjektet er delt inn i 3 kategorier; kommunikasjon og innovasjon, bærekraft og ekstern forretningsstrategi. I prosjektet brukes «tjeneste» som en paraplybetegnelse for disse innsatsområdene og tjenestene skal utvikle virksomhetenes eksisterende aktiviteter og knytter dem opp mot hybride og eksterne løsninger.

Tjenestene og kompetansen samles i et knutepunkt/en hub. Huben tilbyr den kollektive kompetansen til forretningsutviklingseksperter og nettverket i Østersjøregionen og er et samarbeid mellom alle partnere. Hvert partnerland vil utvikle sin egen levende lab for innovasjon. De levende laboratoriene samarbeider i huben og med andre, eksisterende klynger og nettverk. Huben deler kunnskap og erfaringer fra aktiviteter ved å utvikle og justere virksomheten for å støtte opp om strategiske mål. Transnasjonalt samarbeid og grønn omstilling er ryggraden i prosjektets aktiviteter og for tjenestene som tilbys i huben.

Norsk prosjekteier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

10.01.2023 - 20.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: ca. 3,2 mill NOK NOK

Total: 2.817.691,50 € €

Andre partnere

LAB University of Applied Sciences, FI
University of Latvia, LV
Kaunas Science and Technology Park, LT
Rzeszow Regional Development Agency, PL
Skellefteå Science City, SE
Public Institution Lithuanian Innovation Centre, LT
Foundation Ventspils High Technology park, LV