Arkiv

Deler resultater fra Interreg-program

Her kan du lese om kampanjen. Denne artikkelen ble først publisert på Agder fylkeskommune in nettside den 07.06.2024. Data og resultater fra 88 prosjekter i Sør-Skandinavia Til sammen 88 prosjekter har bidratt til blant annet utvikling av helsevesenet, grønn omstilling og bærekraftig transport i til sammen 14 regioner i Sør-Skandinavia. Interreg-programmet har samlet data og…

Mat og medisiner til eldre gjennom grønn luftfart

Interreg–prosjektet Green Flyway tilrettelegger for testing av utslippsfrie fly, droner, motorer og programvare. I samarbeid med lokale aktører testes blant annet ut leveranse av mat og medisiner til eldre beboere i Røros kommune ved hjelp av droner.

Du kan påvirke utformingen av Interreg Aurora innen 16. juni

Hvilke utfordringer kommer til å bli viktigst i fremtiden? Hvordan kan Interreg adressere dem? Nå inviterer Interreg Aurora alle aktører til å dele sine meninger og dermed bidra til utformingengen av neste programperiode. Det vil bli satt sammen en rapport basert på svarene fra undersøkelsen, data fra intervjuer og gjennomførte workshops. Denne rapporten skal overleveres…

Frist for å delta i høringen på Nordsjø- og Østersjøprogrammene er 31. mai

Interreg-midler har levert utallige eksempler på piloter og demonstrasjoner som bidra til endring og forbedringer i samfunnet. Europa står overfor flere utfordringer. For å møte disse utfordringene trenger vi felles løsninger og samarbeid på tvers av landegrensene. EU-kommisjonen ønsker nå innspill til neste program periode for Interreg, og inviterer derfor alle til å komme med…

Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor

Hvordan skaper vi en grønn, multimodal Jyllandskorridor? Dette var tema når næringsliv, politikere og myndigheter var samlet på en internasjonal konferanse om grensekryssende godstransport i Larvik, Farris Bad i februar. Konferansen var arrangert av Grønn Jyllandskorridor-prosjektet, et prosjekt finansiert av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)-programmet, og for vertskapet sto Grenland havn, Larvik havn, Powered by Telemark, Telemark…

Støtte til oppstartsbedrifter for kvinnelige flyktninger

Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise. Den har også resultert i økonomiske ødeleggelser som vil påvirke territorier langt utenfor Ukrainas grenser. I BSI-4Women skal offentlige aktører og bedrifts-støttetjenester arbeide sammen for å hjelpe kvinnelige flyktninger med å starte egne bedrifter og bli aktive borgere. Prosjektet skal utvikle verktøy…

Historier fra Kolarctic CBC

Kolarctic Cross Border Cooperation-programmet (CBC) har vært en kilde til inspirerende prosjekter og imponerende resultater. Kolarctic CBC har gjennom å finansiering av mange gode prosjekter bidratt til å styrke samarbeidet på tvers av grensene i Barents. De siste prosjektene ble avsluttet i løpet av 2023. En helt ny publikasjon viser fram prosjektene og deres resultater,…

Ungdom, vi lytter!

Om ungdom, sammen med ungdom I november 2022 arrangerte programmet en YOUTH IN THE NPA-konferanse i den norske byen Bodø. Omtrent en tredjedel av deltakerne, inkludert talerne, var personer mellom 15 og 35 år. Arrangementet satte ungdom i søkelyset. Det var de som snakket om sine daglige utfordringer og behov. Det var også de unge…

Side 1 av 107
12345...107