Ta vare på grønne landområder – Europa diskuterer arealpolitikk!

Serien «Oppsynsmannen» på NRK har bidratt til en heftig debatt om arealpolitikk i Norge. Den samme debatten kan vi finne igjen i resten av Europa. Et ESPON-seminar i Mons, Belgia – bare en times togtur fra Brussel flyplass – tar opp temaet «Null netto nedbygging», og utforsker hvordan landområder brukes i europeiske byer, regioner og land.

Seminaret «Null netto nedbygging» vil bidra til å ta vare på grønne landområder i Europa. Det arrangeres 5. og 6. juni 2024 i samarbeid med det belgiske presidentskapet i Rådet for Den europeiske union. Seminaret vil rette søkelyset mot løsninger på å begrense omdanning av natur til andre formål og hvilke konsekvenser vil dette ha for økosystemer, boligmarkedet og økonomisk utvikling.

Hvordan unngå økt forbruk av land

På den første dagen er tema det europeiske målet om å ikke øke landforbruket. Vi skal diskutere hva dette betyr og hvordan vi kan følge med. Den påfølgende dagen skal vi se på de første resultatene fra ESPON-prosjekter om dette temaet. Tjenestetilbydere og interessenter vil dele sine synspunkter og behov når det gjelder blå fornybar energi, en rettferdig overgang til mer miljøvennlig energi, robuste regioner, rimelige boliger av god kvalitet, arbeidsmarkeder i regionene, funksjonelle områder og mye annet.

Som deltaker vil du få muligheten til å stille spørsmål og diskutere ulike synspunkter.

Neste generasjon regionalpolitikk

Seminaret avsluttes med en presentasjon av EUs niende samhørighetsrapporten som blir avgjørende for neste generasjon regionalpolitikk i Europa.

Dette seminaret er viktig for politikere, forskere og andre som er med på å forme politikkene for hvordan vi bruker arealer på en måte som gir bærekraftige og attraktive byer, bygder og regioner.

Prosjektet RURALPLAN med norske partnere vil være blant prosjektene som presenteres på seminaret.

Les mer om prosjektet RURALPLAN.

Les mer om seminaret «Null netto nedbygging».

Meld deg på seminaret

Påmelding

Spørsmål om seminaret kan rettes til nasjonalt kontaktpunkt for ESPON-programmet, Erik Hagen i Innlandet fylkeskommune erihag@innlandetfylke.no.

Mons Grand Place i Belgia
Mons Grand Place, Belgia. Foto: Shutterstock

Kontakter

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

erik.hagen@innlandetfylke.no

Najonalt kontaktpunkt ESPON.

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Medlem i overvåkningskomiteen for ESPON.