Stort norsk ESPON seminar om lokal samfunnsutvikling og oppfølging av piloten «Small Places Matter»

10.-12. september 2024 kan du delta på et stort seminar om potensialene til små lokalsamfunn i Norge og i hele Europa. Seminaret arrangeres i Trysil av KDD, Innlandet fylkeskommune og ESPON. Politikere, forvaltning og forskere vil dele sine erfaringer, lære av hverandre og diskutere nye løsninger. Meld deg på før sommerferien.

Skal utløse potensialet til små steder

Seminaret «Unleashing the potential of Small Places» inviterer politikere, forvaltning og forskere til å dele sine erfaringer, lære av hverandre og diskutere nye løsninger for å frigjøre potensialet i mindre lokalsamfunn. Det er også en oppfølging av prosjektet Small Places Matter under Territorial Agenda 2030 | A future for all places.

Seminaret vil legge til rette for diskusjoner og refleksjoner gjennom plenum- og parallelle verksteder, hvor deltakerne vil utforske og diskutere følgende temaer i dybden:

Deltakerne vil identifisere og diskutere barrierer og muligheter innenfor hvert tema. De vil dermed utforske hvilke tilnærminger, politiske eller andre som har fungert bra og ikke så bra i rurale områder, hvordan og hvorfor. Formålet er å fremme forslag til fremtidig kontekst- og stedsbasert politikkutvikling.

Resultatene fra verkstedene vil bli oppsummert og publisert.

Meld deg på før sommerferien!

Det vil bli satt opp buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen til og fra Trysil.

Mer praktisk informasjon, program og veileder for workshop finner du her. Du kan vil også finne informasjon på ESPON sin nettide.

Lenke til påmelding finner du her: Registration,

Seminaret finner sted i natursjønne omgivelser i Trysil og arrangeres i regi av ESPON i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Kommunal- og distriktsdepartementet og Trysil kommune.

logoene til ESPON, Innlandet fylkeskommune, Kommunal og distrikstsdepartementet og Trysil kommune

Kontakt

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

erik.hagen@innlandetfylke.no

Najonalt kontaktpunkt ESPON.

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Medlem i overvåkningskomiteen for ESPON.

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Fagdirektør, Regionalpolitisk avdeling i KDD. Medlem, National Territorial Contact Points (NTCCP), TA2030