Arkiv

Frist for å delta i høringen på Nordsjø- og Østersjøprogrammene er 31. mai

Interreg-midler har levert utallige eksempler på piloter og demonstrasjoner som bidra til endring og forbedringer i samfunnet. Europa står overfor flere utfordringer. For å møte disse utfordringene trenger vi felles løsninger og samarbeid på tvers av landegrensene. EU-kommisjonen ønsker nå innspill til neste program periode for Interreg, og inviterer derfor alle til å komme med…

Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor

Hvordan skaper vi en grønn, multimodal Jyllandskorridor? Dette var tema når næringsliv, politikere og myndigheter var samlet på en internasjonal konferanse om grensekryssende godstransport i Larvik, Farris Bad i februar. Konferansen var arrangert av Grønn Jyllandskorridor-prosjektet, et prosjekt finansiert av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)-programmet, og for vertskapet sto Grenland havn, Larvik havn, Powered by Telemark, Telemark…

Støtte til oppstartsbedrifter for kvinnelige flyktninger

Russlands militære invasjon av Ukraina har ikke bare forårsaket en tragisk humanitær krise. Den har også resultert i økonomiske ødeleggelser som vil påvirke territorier langt utenfor Ukrainas grenser. I BSI-4Women skal offentlige aktører og bedrifts-støttetjenester arbeide sammen for å hjelpe kvinnelige flyktninger med å starte egne bedrifter og bli aktive borgere. Prosjektet skal utvikle verktøy…

Historier fra Kolarctic CBC

Kolarctic Cross Border Cooperation-programmet (CBC) har vært en kilde til inspirerende prosjekter og imponerende resultater. Kolarctic CBC har gjennom å finansiering av mange gode prosjekter bidratt til å styrke samarbeidet på tvers av grensene i Barents. De siste prosjektene ble avsluttet i løpet av 2023. En helt ny publikasjon viser fram prosjektene og deres resultater,…

Ungdom, vi lytter!

Om ungdom, sammen med ungdom I november 2022 arrangerte programmet en YOUTH IN THE NPA-konferanse i den norske byen Bodø. Omtrent en tredjedel av deltakerne, inkludert talerne, var personer mellom 15 og 35 år. Arrangementet satte ungdom i søkelyset. Det var de som snakket om sine daglige utfordringer og behov. Det var også de unge…

Lanserte utlysning av prosjektmidler på samling om interregionalt samarbeid i Europa

Formålet med arrangementet var å presentere de samarbeidsmulighetene som Interreg Europe-programmet tilbyr, både gjennom medfinansiering av prosjekter og politikklæringsplattformens tjenester. Den tredje utlysningen på prosjektmidler ble lansert og det var en markering av at programmet Interreg Europe nå er utvidet til syv kandidatland til EU. Arrangementet bød også på muligheter for nettverksbygging, utveksling av ideer…

Motvirker analyseparalyse i landbruket

BREC er et Interreg Østersjø-prosjekt som knytter sammen landbruksskoler, myndigheter og forskere for å spre kunnskap om sirkulær landbrukspraksis. Videre skal prosjektet teste og kartlegge teknologier som er drivere av sirkulær bioøkonomi.

Side 1 av 107
12345...107