Tema: Klima (2014-2020)

Bærekraftig transport

MARA (Mobility and Acceccibility in Rural Areas) er et europeisk prosjekt finansiert av Interreg Østersjøprogrammet. Prosjektet handler om å tilrettelegge for mobilitet og tilgjengelighet i rurale områder. Klimaendringer, nå også…

EnviSuM vant gjev EU-pris

Et interaktivt kart med funn og resultater fra EnviSum, sørget for at klimaprosjektet stakk av med prisen for «beste fortelling».

Carbon farming

Prosjektet Carbon Farming skal tilrettelegge for en klimanøytral matproduksjonen i Nordsjøregionen. Dette skal gjøres ved å teste ulike former for CS-teknikker (Adopting Carbon Sequestration). Dette refererer til «langtidslagring» av karbon.…

Side 1 av 6
123456