Tema: Klima (2014-2020)

Er du klar for insekt-taco?

Bilde: Forsker Veronica Blumenthal tester taco med melorm. (Foto: Windy Kester Moe / HINN) Forfatter: Windy Kester Moe, Kommunikasjonsrådgiver, Høgskolen i Innlandet Taco med farse av melormlarver og skagenrøre med bidronelarver. På…

Bærekraftig transport

MARA (Mobility and Acceccibility in Rural Areas) er et europeisk prosjekt finansiert av Interreg Østersjøprogrammet. Prosjektet handler om å tilrettelegge for mobilitet og tilgjengelighet i rurale områder. Klimaendringer, nå også…

EnviSuM vant gjev EU-pris

Et interaktivt kart med funn og resultater fra EnviSum, sørget for at klimaprosjektet stakk av med prisen for «beste fortelling».

Side 1 av 6
123456