Reduserer flomrisiko med mer enn 50 % og vant Regiostars Awards som folkets favoritt

Gjennom prosjektet BEGIN har ti europeiske byer blitt bedre rustet for å møte kommende ekstremvær, øke samhold og forbedre miljøet. Flomfaren i de involverte byene er redusert med over 50 %. I Bergen er Mindebyen brukt som pilot. De gode og konkrete resultatene gir inspirasjon til grønnere byutvikling og har nå ført til at de gikk helt til topps i kategorien «Public Choice» i Regiostars Awards 2021. Prosjektet er altså folkets favoritt.

BEGIN har utformet grønne korridorer og bærekraftige dreneringssystemer i 10 Europeiske byer. De har trukket med seg lokalbefolkningen i en rekke piloter hvor blågrønn infrastruktur (BGI) er vektlagt.  Blågrønn infrastruktur er et smart og bærekraftig nettverk av grøntområder med tilhørende vann. Dette innebærer tiltak som grønne tak, takhager og grønne vegger. I tillegg legges det til rette for regnbed, kanaler og dammer i bynære områder. Renere og dosert vann til elver og sjøer vektlegges. Alt er et bidrag for å øke trivsel og velvære, øke opptak av CO2, og redusere og forebygge flom.

I tillegg til å gjøre de deltakende byene sunnere og bedre å bo i, reduserer prosjektet flomrisikoen med over 50 %.

Dermed er det ikke så rart at de rett og slett stakk av med den gjeveste av prisene under årets Regiostars Awards. Regiostars Awards står for en av de best kjente prisutdelingene for Europeiske prosjekter. De fremhever de beste prosjekteksemplene for samarbeid om regional utvikling.

BEGIN har vist til effektive løsninger for klimatilpasning gjennom blågrønn infrastruktur (BGI) i urbane områder. Dette har de gjort ved å integrere BGI i byplanleggingen. Prosjektet har utviklet økonomisk gjennomførbare forretningscases og klart å nå igjennom politiske barrierer, slik at beslutninger har blitt tatt og tiltak blitt gjennomført. Mange av deltakerbyene har de samme utfordringene med å tilpasse seg et våtere klima. Underdimensjonerte avløpssystemer, skjult under betong og asfalt, er noe av det som ofte fører til problemer.

Mindemyren blir en ny attraktiv bydel i Bergen

I Bergen er Mindemyren brukt som pilot for prosjektet. Blågrønn infrastruktur vil gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel. Åpning av kanalen som var godt gjemt under Kanalveien er et hovedgrep i områdeutviklingen og klimatilpasning på Mindemyren.

Området vil fremstå som en ny og attraktiv bydel og gjenskapes som Mindebyen. Bybanen vil gå her, kanalen er nå oppe i dagslys, og det er satt av 35.000 kvadratmeter til nye torg og parker.

Kanalen ble bestilt av bystyret, men utformingen er absolutt et resultat av påvirkning fra dette internasjonale samarbeidsprosjektet, sier Magnar Sekse, direktør for Bergen Vann.

Deltakelsen i BEGIN gjorde det enklere å få gjennomslag for det som nå har blitt en utrolig flott og bærekraftig løsning, avslutter Sekse.

Magnar Sekse, direktør Bergen Vann
Magnar Sekse, direktør Bergen Vann Bilde: Bergen kommune

Bergen kommune var partner i prosjektet og ønsket rett og slett å gjøre byen mer attraktiv gjennom bruk av regnvannet. Som Europas mest nedbørrike by, har Bergen mye av denne ressursen til å pynte byen med. Arbeidet som er gjort vil bidra til at byen er bedre rustet til å møte kommende klimautfordringer med mer og kraftigere nedbør.

Prosjektet har bidratt til et utstrakt samarbeid mellom byplanleggere, landskapsarkitekter og vann og avløpsingeniører. Bybanen utbygging står for gjennomføringen av prosjektet. Dette samarbeidet har vært svært nyttig og danner nå grunnlag for videre samarbeid i nye områder i Bergen by.

Plan for åpent vann i Mindebyen
Plan for åpent vann i Mindebyen Bilde: Sweco

Se video om prosjektet i Bergen kommune – Dette EU-prosjektet ga en penere kanal på Mindemyren

BEGIN og Interreg Nordsjøprogrammet

BEGIN har samlet innbyggere og interessenter gjennom utvikling og fornying av offentlige rom i 10 Europeiske byer hvor en av dem er nettopp Bergen.

Prosjektet er nylig avsluttet og gjennomførte hele 34 BGI-piloter med en estimert verdi på 347 millioner euro. Ytterligere 100 millioner euro forutsettes å bli brukt i nær fremtid. Dette vil føre til en estimert reduksjon i flompåvirkninger på mer enn 17,9 millioner euro.

Du kan lese mer om prosjektet BEGIN, prosjektdeltakere og de involverte byene her.

Varige resultater

BEGINs tilnærming til problematikken har nådd inn i hovedplanleggingen for de involverte byene. Til sammen har det bidratt til investeringsprogrammer verdt mer enn 1 milliard euro. I tillegg har prosjektet bidratt til mer bærekraftig nasjonal og regional politikk. For Norge sin del gjelder dette det norske klimatilpasningsprogrammet.

Mer enn 5 700 interessenter – hovedsakelig innbyggere – var med på å skape BGI-pilotene og etablere permanente «levende laboratorier» for å teste og vurdere resultatene. BEGIN samarbeidet med verdensledende designere og samfunnsvitere for å utvikle nye bymiljøer, engasjere lokalsamfunnene og skape langsiktige relasjoner.

Populære opplegg

I Dordrecht ble det opprettet en sentral parkkorridor som forbinder naturparker, grønne områder, aktive mobilitetsruter og idrettsanlegg. Lokale innbyggere bruker nå fine sykkelruter og bygårder.

I Antwerpen har innbyggerne skapt midlertidige «hagegater» hvor de prøvet ut forskjellige design. Den designen som ble best mottatt er nå en permanent del av byen.

BEGIN legger til rette for partnerskap mellom offentlige instanser og innbyggere. Et vellykket eksempel er Enfield i Nord-London, hvor Coca-Cola ble involvert i å vedlikeholde en våtmark gjennom sitt program for samfunnsansvar. Nå nyter lokale skoleelever området som et utendørs klasserom.

Det er tilsvarende gode eksempler i alle de ti involverte byene.

Lenker

BLUE-GREEN CITIES IN THE SPOTLIGHT SERIES_BERGEN

Prosjektet BEGIN

Årets vinnere av Regiostars Awards 2021

Introduksjonvideoe for BEGIN-prosjektet.

Interreg Nordsjøprogrammet

EU-prosjektet ga en penere kanal på Mindemyren