Prosjektet Halti når mål om varig samarbeid

Formelt samarbeid mellom forvaltningsmyndighetene på norsk og finsk side i Halti landskapsområde blir videreført etter endt prosjekt. Status som Transboundery area under Europarc Federation godkjennes i løpet av høsten 2021.

Prosjektet Halti dekker verneområdet Käsivarsi i Finland samt Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge. Dette er et betydelig reindriftsområde og kulturelt sett et samisk kjerneområde. I dette området møtes også den finske, svenske og norske grensen. Dette setter preg på kultur og språk i området.

Prosjektet har utviklet en plan for felles besøksforvalning for å gi besøkende en god opplevelse samtidig som man tar vare på natur- og kulturverdier. Det er utviklet felles informasjonsmateriell, som for eksempel en film og en digital informasjonstjeneste.

Varig samarbeid

Prosjektets hovedmål var å planlegge og organisere et varig samarbeid over landegrensene, som inkluderer lokalsamfunn, myndigheter og bedrifter. Sammen skulle de jobbe for å bevare og utvikle natur- og kultur i Háldi grenseparkområde. Prosjektet er i en godkjenningsprosess om status som Transboundary area under Europarc Federation.

Rune Benonisen norsk prosjektleder og nasjonalparkforvalter

– Vi har oppnådd hovedmålene og kan trygt si at prosjektet avsluttes med meget gode resultater. Vi har etablert et samarbeid som vil bety mye for forvaltningen av disse felles naturområdene i årene fremover, sier norsk prosjektleder og nasjonalparkforvalter Rune Benonisen.

Det er nedsatt et felles samarbeidsstyre som har startet sitt arbeid. Dette styret vil ha møter to ganger pr år og bli enige om felles tiltak. I dette arbeidet vil vi invitere alle interessenter på norsk og finsk side.

Les mer om prosjektet 

Se film om prosjektet