Tema: IKT (2014-2020)

CORA

Mangelfull digitalisering på landsbygda i Nordsjøregionen begrenser deres attraktivitet overfor familier og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen. CORA-prosjektet ønsker å stimulere til bedre digital infrastruktur og tjenester…

Digital integrering fra Brønnøysund til Baltikum

DIGINNO-prosjektet tok slutt i desember 2020, men arbeidet for økt digitalt samarbeid på tvers av landegrenser i Østersjøregionen fortsetter gjennom nye delprosjekter. DIGINNO-prosjektet startet sitt arbeid i oktober 2017 og…

In For Care løfter fram de usynlige velferdsarbeidene

Familier, venner, og naboer: Ufaglærte og usynlige, men viktige tjenesteleverandører av omsorg- og velferdstjenester. Samtidig er dette en gruppe under sterkt press. In For Care-prosjektet har bidratt til et hav av nye innsikter og løsninger for de uvurderlige ildsjelene i Nordsjøregionen.

Side 1 av 17
12345...17