Gjennomførte digital beredskapsøvelse i koronatid

Interreg-prosjektet jobber med å utvikle metoder og digitale verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensen. Målet er å bygge opp en kunnskapsbase som kommuner og andre relevante aktører kan dra nytte av. Dette har blant annet resultert i flere IKT-verktøy som gjør det mulig å øve beredskapen oftere, bedre billigere og på tvers av grensen.

Høgskolen i Innlandet er prosjektpartner i CriseIT 2, mens Karlstads Universitet leder arbeidet på svensk side. Prosjektet mottar Interreg-finansiering fra Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia.

CriseIT 2 er nå omtrent halvveis i prosjektperioden, og er i en fase hvor man tester, forfiner, og videreutvikler verktøyet og metodikken. Prosjektet bygger videre på et tidligere prosjekt som startet opp i 2016.

LES MER: Samarbeid over grensen gir bedre kriseberedskap

Digitale verktøy åpner for nye samarbeidsformer

Våren 2020 har vist at behovet for digitale kriseøvelser er viktigere enn noen gang. Arbeidsplasser og skoler måtte raskt over til nettbaserte løsninger. Restriksjonene vedvarer, og det vil ta tid før samfunnet er friskmeldt.

Digitale møter så vel som digitale kriseøvelser kan bli en naturlig del av hverdagen. Testing og utvikling av krise- og beredskapsplaner er nå en prioritert aktivitet i mange organisasjoner. Det samme kan være tilfelle når det gjelder å øve på scenarioer som krever kunnskap om begrensninger, reglene og lovene som gjelder i nabolandet.

Et stort antall deltagere fra Norge og Sverige deltar i CriseIT-samarbeidet.

Kriser skaper muligheter

Denne våren har CriseIT 2 testet et digitalisert øvingsopplegg for brukerorganisasjonene, på begge sider av grensen. Tilbakemeldingene på dette er gode, og CriseITs digitale øvelseskonsept kan bidra til å dekke opplæringsbehovet som oppstår nå.

Prosjektet opplyser at de fortsatt følger pandemiens utvikling, og åpner for samarbeid og innspill for å utvikle digitale beredskapsøvelser som er tilpasset aktualiteten i dagens situasjon og fremtidige trusselbilde.