ESPON-undersøkelse: Hvor digitale er norske byer og tettsteder?

DIGIsurvey er grunnlaget for DIGISER-prosjektet i ESPON-programmet. Undersøkelsen er nøkkelen til å få et godt innblikk i hvilken tilnærming byer, tettsteder og landlige områder i Europa har til digital innovasjon.

Undersøkelsen vil også være hjørnesteinen i en årlig indeks som har som mål å belyse hvor byene er i sin digitale reise og for å gi dem et sammenligningspunkt med andre byer i Europa.

Ved å delta i undersøkelsen får du bedre oversikt over byens og samfunnets tilnærming til digital innovasjon.

Delta i undersøkelsen her (svar før 9. juli 2021): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIGIsurvey2021