ESPON utlyser midler til forskningsprosjekt om digitalisering

Samarbeidsprogrammet ESPON bidrar til at et europeisk perspektiv kan legges til grunn for samarbeid og utvikling hos offentlige myndigheter og andre samfunnsinteresser. ESPON skaffer til veie og formidler ny kunnskap og analyser over utviklingen i europeiske byer og regioner.

Nå utlyser programmet forskningsmidler til et prosjekt som skal bidra med ny kunnskap om overgangsprosesser i offentlig sektor og tjenestetilbudet ved hjelp av digital innovasjon. Prosjektet må også ta i betraktning Europas mangfoldighet med tanke på sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige forhold i byer og regioner.

Det totale budsjettet fra ESPON er på 750 000 euro.

Frist for å sende inn søknad er 23. mars 2020.

For å laste ned søknadsdokumentene må man også lage seg en brukerprofil på ESPONs e-Tendering Platform.

Bidrar til økt kunnskap om europeiske forhold
ESPONs arbeidsprogram for 2020 står det at programmet skal bidra til økt forståelse om viktige territorielle forhold i Europa gjennom forskning og analyse. AR-prosjekter (Applied Research Projects) er forskningsprosjekter som skal øke kunnskapsbasen om spesifikke temaer som for eksempel rekrutering, bedriftsutvikling, klima og grønn økonomi, migrasjon og digitalisering.

Forskningsprosjektene skal svare på behovene for ny kunnskap i offentlig forvaltning og viktige utviklingsstrategier i EU.

Les mer om Applied Research Projects og hvilke prosjekter som har mottatt støtte tidligere HER.