Tema: 3.1 Utdanning og livslang læring

5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

5 nye prosjekt får støtte fra Interreg Sverige-Norge og delområde Nordens Grønne Belte. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.

Vil løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer i Nordens Grønne Belte

I desember 2023 kom gladnyheten om tilskudd til det nye norsk-svenske Interreg-prosjekt Synergier Innen Nordens Grønne Belte (SING). KBT Fagskole i Trondheim og den svenske samarbeidspartneren Coompanion skal sette søkelys på å løse samfunnsproblemer og drive sosiale forbedringer på tvers av grensen. Målet er å øke konkurransekraft og skape nye arbeidsplasser i Midt-Norge og Midt-Norrland.

Grønn Industrivekst

Grønn Industrivekst er et prosjekt som gjennomføres på tvers av grensen mellom Sverige og Norge og retter seg mot små og mellomstore produksjonsbedrifter i Värmland og Kongsvingerregionen. Prosjektets hovedområder er…

Grenseløs arbeidskraft til skogs

Prosjektet er et fellesprosjekt mellom norske og svenske samarbeidsparter. Skogsstyrelsen står som svensk prosjekteier, med Skogforsk og Gammelkroppa Skogsskola som partnere, mens Skogkurs har det norske prosjekteierskapet. Prosjektet har som…

Vil bedre mental helse for arbeidsinnvandrere

Utvikler arbeidshelse og -sikkerhet i land i Østersjøen Prosjektet «Mental Health Matters» har som mål å gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak for å bidra til bedre arbeidshelse og -sikkerhet, samt utvikle…

Interregprosjektet SAIL samler regionen om ungt utenforskap

Forfatter: Kai Roger Lindberget, Mitt Kongsvinger SAIL-konferansen har invitert forskere, ansatte i hjelpemiddelapparatet, eksperter, arbeidsgivere og interessenter fra begge sider av grensen. SAIL står for Samarbeid, Arbeidskvalifisering, Inkludering og Livsmestring.…

GENGREEN

GENGREEN-prosjektet støtter grønt entreprenørskap blant kvinner i bestemte regioner (Sør- og Midt-Österbotten, Lappland, Norbotten, Troms og Finnmark) gjennom flere aktiviteter: Målgruppen inkluderer nyutdannede, bedrifter i tidlig fase og modne bedrifter…

Matproduksjon for framtida

Prosjektet er felles finsk-svensk-norsk, og det overordnete målet er å rette fokus mot klimaendringer, bærekraftig, lokal matproduksjon og økt selvforsyningsgrad. Hovedideen er å kombinere moderne kunnskap og tradisjonskunnskap når det…

SAIL

SAIL er et interregionalt prosjekt som ledes av Arvika Näringslivscentrum og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Selskapene skal være koordinerende og nettverksbyggende aktører. Gjennom ulike arbeidspakker og innsatspunkter skal de styrke og…