Matproduksjon for framtida

Prosjektet er felles finsk-svensk-norsk, og det overordnete målet er å rette fokus mot klimaendringer, bærekraftig, lokal matproduksjon og økt selvforsyningsgrad. Hovedideen er å kombinere moderne kunnskap og tradisjonskunnskap når det gjelder matproduksjon og høsting, der lokal matproduksjon og selvberging er nøkkelelementer.

Nord universitet sin innsats vil være å utvikle et kurs og læremidler for etablering og drifting av skolehager. I tillegg skal det utvikles et kurs med tilhørende læremidler innen tradisjonskunnskap om mat og høsting i naturen. I prosjektet ligger det også en ambisjon om å gjøre en del forskning på tradisjonskunnskap og lokal matproduksjon.

Utprøving og gjennomføring av kurspakkene skal bl.a. skje i samarbeid med Bodø kommune som er en foregangskommune på området. Samarbeidspartnerne i prosjektet er tre kommuner (Bodø-No, Kalix-Se, Korsholm-Fin) og tre institusjoner (Nord universitet-No, Luleå tekniska universitet-Se og LUKE-Fin) som sammen utgjør et kompletterende og lærende nettverk for å kunne utvikle gode løsninger for de nevnte utfordringer. LUKE-Fin er ledende partner i prosjektet.

Norsk prosjekteier

Nord universitet

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2023 - 31.08.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4155900 NOK

Total: 811446 €

Andre partnere

Nord universitet – No
Bodø kommune – No
LUKE (Natural Resources Institute Finland)
Korsholms kommune – Fin
Kvarkens naturskola – Fin
Luleå Tekniske Universitet -Se
Länsstyrelsen i Norrbottens Län – Se
Kalix kommune – Se