SAIL

SAIL-prosjektets hovedmålsetting er å utfordre og utvikle arbeidsmarkedet og hjelpemiddelapparatet, slik at en større andel av unge utenfor arbeidslivet kan delta på sine premisser.

SAIL er et interregionalt prosjekt som ledes av Arvika Näringslivscentrum og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Selskapene skal være koordinerende og nettverksbyggende aktører, som gjennom ulike arbeidspakker og innsatspunkter skal styrke og utvikle hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere og unge utenfor arbeidslivet. Disse innsatspunktene skal i sum hjelpe målgruppen tilbake til en hverdag som de mestrer og dermed kunne delta i arbeidslivet på sine premisser.

Prosjektets ulike faser og innsatspunkter er bygget opp av et interregionalt samarbeid med kommunene i grenseregionen ARKO, Årjäng kommun, hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere og akademia.

Norsk prosjekteier

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Kontakt

Prosjektperiode

01.02.2023 - 31.01.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 2256000 NOK

Total: 627635 €

Andre partnere

Kommunene i grenseregionen ARKO, Årjäng kommun, hjelpemiddelapparatet, arbeidsgivere og akademia.