Grenseløs arbeidskraft til skogs

Prosjektet er et fellesprosjekt mellom norske og svenske samarbeidsparter. Skogsstyrelsen står som svensk prosjekteier, med Skogforsk og Gammelkroppa Skogsskola som partnere, mens Skogkurs har det norske prosjekteierskapet.

Prosjektet har som mål å øke interessen for skogbruksjobber og gi mulighet til å forbedre kunnskapen for de allerede sysselsatte. Klimaendringer og den ekspansive bioøkonomien krever nye måter å skape bærekraftig skogbruk på. Med ny teknologi og nye tilnærminger ønsker dette prosjektet, i tett samarbeid med forskning, å gjøre skogbruksjobber attraktive for flere. Dette styrker grenseregionen og gjør den attraktiv å bo og bo i.

Vår virksomhet skal bidra til at bedriftene får tilgang til verktøy for å tilpasse sin virksomhet til omstillingen som kreves i skogbruket for å møte fremtidens arbeidsbehov, klimautfordringer og den digitale omstillingen.

Prosjektet har som mål å bedre muligheten for de som jobber med skog eller er nysgjerrige på å jobbe i skogen til å ta del i hva slikt arbeid innebærer og videreutdanne seg slik at de blir mer attraktive på arbeidsmarkedet og føler at de har relevant og oppdatert kunnskap.

Norsk prosjekteier

Skogkurs

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2023 - 30.09.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 3171000 NOK

Total: 1210483 €

Andre partnere

Skogsstyrelsen står som svensk prosjekteier, med Skogforsk og Gammelkroppa Skogsskola som partnere, mens Skogkurs har det norske prosjekteierskapet. Norske partnere er Fagskolen Innlandet, Solør videregående skole, avd Sønsterud og Lena Valle videregående skole