Tema: 2.7 Sirkulærøkonomi

Lær mer om sirkulær økonomi

Hvordan kan bedrifter og offentlige virksomheter jobbe sirkulært? Det kan du få vite litt mer om i et foredrag om sirkulær økonomi 20. januar 2023. Foredraget holdes på Teams mellom…

BREC

BREC – Bridging the gap between Research and Education for the Circular bioeconomy BREC prosjektet fokuserer på utfordringene ved å gå fra en lineær til en sirkulær bioøkonomi, spesielt med…