Tema: 2.7 Sirkulærøkonomi

Unge Sirkulære muligheter

Vi skal gi lærere og elever økt kunnskap om sirkulærøkonomi, slik at elevene er i stand til å drive sirkulære ungdomsbedrifter. På lang sikt vil dette bidra til adferdsendring og…

The Circular Bioeconomy Arena

The Circular Bioeconomy Arena (CBA) Prosjektet skal løfte gode, sirkulære forretningsideer innenfor skogbasert bioøkonomi. Målet er å bidra til – kommersialisering– oppskalering– internasjonaliseringav sirkulære løsninger innenfor skogbasert emballasje og trebyggeri…

Kunnskapsgrunnlag for økt matsikkerhet

Kunnskapsgrunnlag for økt matsikkerhet i Jämtlands og Trøndelags regioner Ved å samarbeide over grensa for å kartlegge de samlede blå og grønne bioressursene, vil det bygges et grunnlag for å…

NOWA

Nordic Waste Managment Vision – NOWA Formålet med NWC ville være å fremme og lette utveksling av kunnskap og praksis mellom interessenter innen avfallshåndtering og fremme harmonisering av tverrgrensebestemmelser for…

Circular spaces

Circular spaces – Circular Economy makerspaces Minst 300 aktører/oppstartsbedrifter vil bli opplært og involvert i produksjon av mer sirkulære produkter, og minst 6 sirkulære forretningsidéer vil bli pilotert. Makerspacene skal…

Boost Nordic Biogas (BNB)

The biogas system involves many parts of society and can contribute to sustainable waste management, sustainable food production, local cycles of nutrients, circular economy, resource efficiency, security of supply in…

Lær mer om sirkulær økonomi

Hvordan kan bedrifter og offentlige virksomheter jobbe sirkulært? Det kan du få vite litt mer om i et foredrag om sirkulær økonomi 20. januar 2023. Foredraget holdes på Teams mellom…

BREC

BREC – Bridging the gap between Research and Education for the Circular bioeconomy BREC prosjektet fokuserer på utfordringene ved å gå fra en lineær til en sirkulær bioøkonomi, spesielt med…