Lær mer om sirkulær økonomi

Hvordan kan bedrifter og offentlige virksomheter jobbe sirkulært?

Det kan du få vite litt mer om i et foredrag om sirkulær økonomi 20. januar 2023.

Foredraget holdes på Teams mellom klokka 9 og 11.

I første del av Teams-samlingen gir Tobias Janson et foredrag med mange eksempler på hvordan bedrifter og offentlige virksomheter kan jobbe sirkulært. Janson er miljøobservatør og skribent for circulareconomy.se. Han har også skrevet en bok om sirkulær økonomi.

EU-program

Teams-samlingen er knyttet til det grenseoverskridende Interreg Sverige-Norge-programmet. Dette er et EU-program som gir støtte til utviklingsprosjekter i samarbeid mellom svenske og norske partnere i grenseregionen.

Ett av de prioriterte målene i programmet er sirkulær økonomi.

Den siste halvtimen av Teams-samlingen er holdt av til sekretariatet for Interreg Sverige-Norge, som svarer på spørsmål om programmet.

Påmelding

Frist for påmelding er 15. januar.

De påmeldte får tilsendt Teams-lenke på e-post.

Mer informasjon om foredraget og påmelding

Her finner du mer informasjon om Interreg Sverige-Norge-programmet

Hva er sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi er at vi bruker materialene produktene våre er laget av mange ganger i stedet for å kaste dem.

Når vi gjenbruker metall, plast, trevirke, tekstiler eller andre materialer, blir behovet for å ta ut ressurser fra naturen mindre.

En sirkulær økonomi bidrar til å stanse tapet av natur og til å kutte klimagassutslippene.

Kilde: svanemerket.no