BREC

BREC – Bridging the gap between Research and Education for the Circular bioeconomy

BREC prosjektet fokuserer på utfordringene ved å gå fra en lineær til en sirkulær bioøkonomi, spesielt med tanke på opplæring og det å spre kunnskap om en mer sirkulær landbrukspraksis. Prosjektet kobler regionale myndigheter med forskningsinstitusjoner og landbruksskoler for å bygge bro mellom forskere og praktikere. Regionene Viken (NO) og Västra Götaland (SE) har satt seg ambisiøse miljømål. Begge ønsker å bli foregangsregioner i utviklingen av fossilfrie regioner basert på sirkulære prinsipper og miljøvennlig ressursforvaltning. En viktig barriere for å nå dette målet er mangel på informasjon og erfaring.

Gjennom samarbeid i Østersjøregionen og erfaringsutveksling vil prosjektet:
1) Identifisere, evaluere og designe piloter for nye og kommersielt tilgjengelige teknologier og praksiser som driver sirkulær bioøkonomi.
2) Sette landbruksskoler i stand til å formidle kunnskap om miljøvennlig praksis til studenter og bønder ved å utvikle læremidler.
3) Etablere en transnasjonal fagfellegruppe som samarbeider for å nå ut til bønder, bondelag, rådgivere og politikere med informasjon om ny sirkulær landbrukspraksis.

Norsk prosjekteier

Viken fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2022 - 30.09.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 140.000 € NOK

Total: 488.600 € €

Andre partnere

Region Västra Götaland (SE)
Zemgale Region Energy Agency (LV)
Research Institute of Sweden (SE)
Natural Resources Institute Finland (Luke) (FI)
University of Rostock Universität Rostock (DE)
Latvia University of Life Sciences and Technologies (LV)