The Circular Bioeconomy Arena

The Circular Bioeconomy Arena (CBA)

Prosjektet skal løfte gode, sirkulære forretningsideer innenfor skogbasert bioøkonomi.

Målet er å bidra til
– kommersialisering
– oppskalering
– internasjonalisering
av sirkulære løsninger innenfor skogbasert emballasje og trebyggeri

Samtidig vil vi videreutvikle innovasjonssystemene på begge sider av grensen gjennom samarbeid, slik at effekten av prosjektet lever videre når prosjektperioden er over. Blant annet gjennom å kartlegge muligheter og begrensninger knyttet til finansiering, lovverk og arbeidsmetodikk.

Les mer: Ekspertise på emballasje og trebyggeri skal øke konkurransekraften innen bioøkonomi – Interreg.no

Norsk prosjekteier

Norwegian Wood Cluster

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.07.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 640400 NOK

Total: 2011596 €

Andre partnere

Circular Packaging Cluster, Kjeller Innovasjon, Klosser Innovasjon, Dalarna science park og Innovatum science park