Circular spaces

Circular spaces – Circular Economy makerspaces

Prosjektet «Circular spaces» vil forsterke makerspacene sine sirkulære forretningsprinsipper i Østersjøregionen med minst 15 % i løpet av 36 måneder. Målet er å danne et konsortium av makerspaces i Østersjøregionen for å samarbeide innenfor økodesign og materialgjenbruk, samt å videreutvikle et digitalt sirkulært samarbeidsverktøy som øker produsent- og leverandørsamarbeidet innen sirkulær økonomi.

Minst 300 aktører/oppstartsbedrifter vil bli opplært og involvert i produksjon av mer sirkulære produkter, og minst 6 sirkulære forretningsidéer vil bli pilotert. Makerspacene skal bli mer miljøorienterte og lære av hverandre. Enkelte produsentgrupper har et stort potensial for å bli bærekraftsforkjempere ved å bruke sirkulærøkonomiske prinsipper. Makers’ fellesskap er organer for samarbeidslæring og kollektiv kunnskap.

Makerspacene kan ta på seg rollen som tidlige brukere av teknikker for miljøvennlig produktutvikling og for å gjøre nødvendig tilgang til informasjon, praksis, metoder og bærekraftige materialer enklere og bedre.

Norsk prosjekteier

Creator Makerspace (partner) + Jæren Catapult AS og Vardheia skole i Time kommune (assosierte partnere)

Kontakt

Prosjektperiode

15.01.2023 - 15.03.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 193.657 € NOK

Total: 1.718.431, 30 € €

Andre partnere

Foundation „Ventspils High Technology Park”, LV
Valmiera Development Agency, LV
Kaunas Science and Technology Park, LT
Lithuanian Innovation Centre, LT
Maker, DK
Technical University of Applied Sciences Wildau, DE

+ fire assosierte partnere – 3 fra DE og 1 fra DK