Tema: 1.2 Innovasjon

Green Flyway 2

Testarenaene skal tilrettelegge for testing av utslippsfrie fly, UAV(droner), motorer/komponenter og programvare/ATM. Samtidig åpner bruk av autonome luftfartøy nye muligheter innenfor kommunale tjenesteleveranser, infrastruktur og transport. Prosjektet vil kartlegge mulighetsrommet…

HYPERION

HYPERION vil styrke satsing på hydrogen i Rogaland

MI-RAP

MI-RAP – Music Industry Resilience Acceleration Programme Et motstandsdyktig, sammenkoblet og innovativt musikkøkosystem kan legge grunnlaget for at artister skal trives, nå nytt publikum og lykkes økonomisk. Sektoren utfordres for…

TETRAS

TETRAS Technology transfEr for Thriving Recirculating Aquaculture Systems in the Baltic Sea Region TETRAS-prosjektet ser nærmere på hvordan en kan harmonisere økonomisk utvikling med sosiale og miljømessige mål i regioner…

Grønn Industrivekst

Grønn Industrivekst er et prosjekt som gjennomføres på tvers av grensen mellom Sverige og Norge og retter seg mot små og mellomstore produksjonsbedrifter i Värmland og Kongsvingerregionen. Prosjektets hovedområder er…

Distance LAB utvikler verktøy som gjør hjemmekontor mer lønnsomt og effektivt

Vi lever i en tid hvor hjemmekontor og annet fjernarbeid er en avgjørende del av våre profesjonelle liv. I prosjektet Distance LAB fordyper en gruppe eksperter seg i de utfordringene dette medfører med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet. De har som mål å utstyre små og mellomstore bedrifter, næringslivsorganisasjoner og høyere utdanningsinstitusjoner med interkulturelle ferdigheter. Dette skal i sin tur føre til at deres ansatte kan jobbe hjemmefra på en mest mulig effektiv måte. I neste steg skal Møre og Romsdal fylkeskommune teste ut verktøy blant flere regionale aktører.

PreViS2

PreViS2 – Prehospital Video i Samverkan Hovedmålet med PreViS2 er å utvikle og implementere avansert videoteknologi for beslutningstøtte. Samtidid vil man etablere et trippel-helix miljø som bidrar til langvarig utvikling…

Cross Border Cyber Capacity

Prosjektet har tre fokusområder: Les mer: Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland – Interreg.no

Side 1 av 4
1234