TETRAS

TETRAS Technology transfEr for Thriving Recirculating Aquaculture Systems in the Baltic Sea Region

TETRAS-prosjektet ser nærmere på hvordan en kan harmonisere økonomisk utvikling med sosiale og miljømessige mål i regioner rundt Østersjøen. Bl.a. går mye av overskuddsvannet eller energien som brukes i industrien, tapt. Hvordan kan vi bruke vann på en smart måte som balanserer industriens behov med toppmoderne matproduksjonssystemer?

Løsningen er RAS: Recirculating Aquaculture Systems. I seg selv er RAS dyrt og energikrevende. Men som industrielle «add-ons» kan RAS være svært effektive metoder for matproduksjon. TETRAS vil vise hvordan RAS kan plasseres på strategiske geografiske steder, eller kombineres med industrielle prosesser for å øke effektiviteten, samtidig som det produseres rimelig og sunn mat. Partnerskapet vil utvikle regionale piloter og standardiserte verktøy for kommuner for å vurdere og overvåke RAS-applikasjoner og matche dem med egnede næringer. Disse verktøyene vil gjøre det mulig for offentlige myndigheter å integrere RAS i regionale utviklingsstrategier, og bidra til både bærekraftig farvann og overgangen til en sirkulær økonomi.

Norsk prosjekteier

Assosiert partner: Ocean Industry Forum Oslofjord

Kontakt

Prosjektperiode

15.01.2023 - 15.12.2025

Budsjett

Total: 2.955.553 € €

Andre partnere

SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG, DE
Klaipeda University, LT
Blue Research ApS, DK
Ida-Viru Investment Agency SA, EE
Guldborgsund Municipality, DK
University of Gdansk, PL
Business Lolland-Falster, DK
Wismar University of Applied Sciences, DE
AB „LINAS AGRO GROUP“ AB, LT