HYPERION

HYPERION – Hydrogen uptake in European regions

Formålet med prosjektet er å utvikle regionale økosystemer for å fremme opptaket av hydrogen innenfor industri og transport. På grunnlag av læringen fra prosjektet forventes politikkinstrumentene (slik som planer, strategier og programmer osv.) å bli forbedret gjennom nye prosjekter og forbedret forvaltning i deltakende regioner, slik at de står bedre rustet til å fremme utviklingen av hydrogen.

Temaet for prosjektet er forankret i den nasjonale Energi21-strategien for Norge og i Rogalands strategi for innovasjon og næringsutvikling. Rogaland er et energifylke med avanserte fag- og industrimiljøer, og fylkeskommunen spiller en rolle som tilrettelegger mellom næringsmiljøer, FoU-sektoren og det offentlige innenfor dette området.

Partnerskapet består av regioner, provinser, kommuner, regionale utviklingsselskaper og forskningsinstitutter fra Italia, Romania, Polen, Belgia, Spania, Finland, Danmark og Norge.
Norsk partner er Rogaland fylkeskommune.

Norsk prosjekteier

Rogaland fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2024 - 31.03.2028

Budsjett

Norsk bidrag: 2 223 280 NOK

Total: 2 544 718 €

Andre partnere

Regional Government of Tuscany (IT), South-East Regional Development Agency (RO), Pomorskie Voivodeship (PL), Regional Pomeranian Chamber of Commerce (PL), Province of East Flanders (BE), Hydrogen Europe Research (BE), GENERAL DIRECTION OF INDUSTRY OF CASTILLA Y LEON (ES), Regional Council of Ostrobothnia (FI), Ringkøbing-Skjern Municipality (DK)