Stikkord: Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Stor oppslutning om Grønn Jyllandskorridor

Hvordan skaper vi en grønn, multimodal Jyllandskorridor? Dette var tema når næringsliv, politikere og myndigheter var samlet på en internasjonal konferanse om grensekryssende godstransport i Larvik, Farris Bad i februar.…

ØKS – Utlysning 2024:1

Fra 12. januar til 8. februar 2024 tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om å drive hovedprosjekter.

Skal avdekke synstap før vi vet det selv

Hovedmål i prosjektet på kort sikt er å skape ny kunnskap gjennom utprøving av løsninger med effekt på folks synshelse og dermed også deres livskvalitet. Det skal utvikles teknologi som…