Norske regioner

Hele Norge.

Om programmet

Østersjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom elleve land rundt Østersjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til en smart, inkluderende og bærekraftig vekststrategi i Europa og til bedre økonomisk, territoriell og sosial tilhørighet. I tillegg skal programmet spesielt bidra til gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport
  • Institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid

Samarbeidsregioner

Hele Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Hviterussland, samt nordlige deler av Tyskland (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg og distriktet Lüneburg) og Nordvest-Russland.

Hvem kan søke om støtte?

  • Offentlige myndigheter på alle nivåer.
  • Institusjoner underlagt offentlig lov, som for eksempel utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide energiselskaper og driftsselskaper for kollektivtransport.
  • Kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGO’er).
  • Bedrifter.
  • Organisasjoner av offentlige myndigheter.

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): € 263 800 000
Norske Interreg-midler: € 6 000 000
European Neighbourhood Instrument (ENI): € 8 800 000 

Kontakt

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

Send e-post