Norske regioner

Agder, Viken, Vestfold og Telemark, og Oslo

Om programmet

Samarbeidsprogrammet dekker en dynamisk grenseregion som omfatter ni millioner innbyggere rundt havene Kattegat, Skagerrak og Øresund i storbyområder som København-Malmø, Göteborg og Oslo, samt landområdene rundt. Programmet består av to delprogrammer, Øresund og Kattegat-Skagerrak, som formelt fungerer som én programenhet.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Grønn økonomi
  • Bærekraftig transport
  • Sysselsetting

Samarbeidsregioner

Halland, Skåne og Västra Götaland i Sverige; Region Hovedstaden, Sjælland, Nord- og Midt-Jylland i Danmark.

Hvem kan søke om støtte?

  • Offentlige organisasjoner: Universitet og høyskoler, forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Private organisasjoner: Ideelle organisasjoner, næringslivs- og bransjeorganisasjoner.
  • Bedrifter

Finansiering 2014 – 2020

EU (ERDF): € 127 600 000
Norske Interreg-midler: € 15 800 000 

Kontakt

Thomas André Hansen

Viken fylkeskommune

+47 32 30 00 00

+47 99 59 96 29

Send e-post

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Send e-post

Marthe Hoddevik Jensen

Oslo kommune

+47 23 46 16 14

Send e-post

Gerd Slinning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 92 61 79 65

Send e-post

Lars Holmer-Hoven

Agder fylkeskommune

+47 41 66 54 28

Send e-post

Frode Frisvoll

Viken fylkeskommune

+47 32 30 00 00

+47 97 78 90 87

Send e-post

Gørill Elisabeth Brodahl

Viken fylkeskommune

+47 94 81 01 27

Send e-post

Olav Mydland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 97 71 91 00

+47 97 71 91 00

Send e-post