Norske regioner

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. 

Om programmet

Samarbeidsprogrammet dekker en dynamisk grenseregion som omfatter ni millioner innbyggere rundt havene Kattegat, Skagerrak og Øresund i storbyområder som København-Malmø, Göteborg og Oslo, samt landområdene rundt. Programmet består av to delprogrammer, Øresund og Kattegat-Skagerrak, som formelt fungerer som én programenhet.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Grønn økonomi
  • Bærekraftig transport
  • Sysselsetting

Samarbeidsregioner

Halland, Skåne og Västra Götaland i Sverige; Region Hovedstaden, Sjælland, Nord- og Midt-Jylland i Danmark.

Hvem kan søke om støtte?

  • Offentlige organisasjoner: Universitet og høyskoler, forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Private organisasjoner: Ideelle organisasjoner, næringslivs- og bransjeorganisasjoner.
  • Bedrifter

Finansiering 2014 – 2020

EU (ERDF): € 127 600 000
Norske Interreg-midler: € 15 800 000 

Kontakt

Thomas André Hansen

Østfold fylkeskommune

+47 995 99 629

Send e-post

Eide, Jon Halvard

Vest-Agder fylkeskommune

+47 916 97 522

Send e-post

Halvorsen, Anja Husa

Akershus fylkeskommune

+47 920 99 423

Send e-post

Olafsen, Per Jørgen

Vestfold fylkeskommune

+47 33 34 42 19

+47 932 66 094

Send e-post

Schulze-Krogh, Ann Camilla

Aust-Agder fylkeskommune

+47 37 01 73 61

Send e-post

Trælstad, Gørill Elisabeth

Buskerud fylkeskommune

+47 32 80 86 45

+47 941 54 988

Send e-post