Norske regioner

Hele Norge.

Om programmet

Nordsjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen.

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

  • Konkurransekraft
  • Lavkarbonøkonomi
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport

Samarbeidsregioner

Samarbeidsregioner: Hele Danmark; Värmlands län, Västra Götalands län, Hallands län, Skåne län og Kronobergs län i Sverige; Antwerpen, Oost-Vlanderen og West-Vlaanderen i Belgia; Bremen, Hamburg, Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems og Schleswig-Holstein i Tyskland; Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland og Zeeland i Nederland; Tees Valley and Durham, Northumberland and Tyne and Wear, East Yorkshire and Northern Lincolnshire, North Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire, Derbyshire and Nottinghamshire, Leicestershire, Rutland and Northhamptonshire, Lincolnshire, East Anglia, Essex, Kent, North Eastern Scotland, Eastern Scotland og Highlands and Islands i Storbritannia.

Hvem kan søke om støtte?

  • Offentlige myndigheter på alle nivåer.
  • Institusjoner underlagt offentlig lov, som for eksempel utviklingsselskaper, universiteter, høyskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra (herunder klynger og inkubatorer), offentlig eide energiselskaper og driftsselskaper for kollektivtransport.
  • Kommersielle og ikke-kommersielle organisasjoner (NGO’er).
  • Bedrifter.

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): € 167 000 000
Norske Interreg-midler: € 10 000 000

Kontakt

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 55 23 95 32

+47 93 46 76 45

Send e-post

Vidar Jensen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Send e-post