Norske regioner

Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, Svalbard og Jan Mayen.

Om programmet

Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker Interreg Nordlig Periferi og Arktis det meste av den eurarktiske sonen. Regionen deler utfordringer med tøft klima, spredt bosetting, lite innovasjon og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Samtidig har området tilgang til enorme naturressurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet. Interreg Nordlig Periferi og Arktis bidrar til konkurransedyktige og bærekraftige samfunn ved å legge til rette for bosetting, arbeid, studier, besøk og investeringer.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Konkurransekraft
  • Klima
  • Miljø og ressurser

Samarbeidsregioner

Hele Færøyene; hele Grønland; hele Island; Länsi-Suomi (Keski-Suomi) og Pohjois-ja Itä-Suomi i Finland; Border, Midland and Western (County Donegal, County Galway, County Leitrim, County Mayo, County Sligo) og Southern and Eastern (County Clare, County Cork, County Kerry, County Limerick) i Irland; Northern Ireland (excluding Belfast and Outer Belfast), South Western Scotland og Highlands and Islands i Storbritannia; Västernorrlands län, Jämtlands län, Väternorrlands län og Norrbottens län I Sverige.

Hvem kan søke om støtte?

  • Offentlige organisasjoner, lokale og regionale myndigheter.
  • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
  • Offentlig-private partnerskap, private leverandører av offentlige tjenester, næringsorganisasjoner og frivillige organisasjoner.
  • Nærings- og bransjeorganisasjoner.
  • Bedrifter

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): 47 197 306 €
Norske Interreg-midler: 4 840 000 € 

Kontakt

Lisbeth Nylund

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 22 24 70 06

+47 90 97 71 73

Send e-post

Zdenek Dvorak

Nordland fylkeskommune

+75 65 03 27

+47 46 76 22 38

Send e-post