Norske regioner

Trøndelag, Innlandet, Viken

Om programmet

Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeid skal legge til rette for en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø. Interreg Sverige-Norge består av tre delområder:

 • Nordens Grønne Belte
 • Indre Skandinavia
 • Grenseløst Samarbeid

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

 • Forskning og innovasjon
 • Konkurransekraft
 • Miljø og ressurser
 • Bærekraftig transport
 • Sysselsetting

Samarbeidsregioner

Dalarnas län, Jämtlands län, Värmlands län og Västra Götalands län. Temaer og innsatsområder er felles for hele programområdet.

Hvem kan søke om støtte?

 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøyskoler, videregående skoler og grunnskoler.
 • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.
 • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner.
 • Stiftelser, næringslivsorganisasjoner, økonomiske og ideelle foreninger.

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Finansiering 2014 – 2020

EU (ERDF): 48 000 000 €
Norske Interreg-midler: 26 000 000 € 

 

Kontakt

Sidsel Trøndsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 74 17 52 17

+47 92 45 31 63

Send e-post

Bjørn Terje Andersen

Innlandet fylkeskommune

+47 62 54 44 41

+47 91 34 50 80

Send e-post

Jan Edøy

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 22 24 70 34

+47 46 94 25 25

Send e-post

Espen Holtan

Viken fylkeskommune

+47 32 30 00 00

+47 90 50 36 01

Send e-post

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

Send e-post

Stig Are Skoglund

Innlandet fylkeskommune

+47 62 54 44 45

+47 95 72 84 58