Norske regioner

Hele Norge.

Om programmet

ESPON utfører forskning på regional utvikling og arealplanlegging. Programmet sørger for ny kunnskap ved å frambringe sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier for utviklingsforutsetningene i europeiske regioner og byer.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innen:

  • Forvaltning.

Samarbeidsregioner

Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Kroatia, Portugal, Kypros, Island, Liechtenstein og Sveits.

Hvem kan søke om støtte?

ESPON lyser ut konkrete kunnskapsoppdrag. Blant målgruppene er:

  • Myndigheter på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Programmer og prosjekter som omhandler makroregionale strategier.
  • Etater, direktorater og andre aktører med ansvar for arealplanlegging og regional utvikling.

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): € 41 300 000
Norske Interreg-midler: € 774 000 

Nærmere opplysninger om utlysinger, prosjekter, rapporter, datakilder og arrangementer finnes på espon.eu.

Kontakt

Hagen, Erik

Hedmark fylkeskommune

+47 62 54 44 36

+47 952 05 296

Send e-post