Program: Indre Skandinavia

SITE3 – Bærekraftig verdensdestinasjon

SITE3- prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom norske og svenske aktører hvor målet er å løfte fram SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) som en attraktivt og…

KLIPP – Klimasmart Protein-Produksjon

Prosjektets overordnede mål er å utvikle bedre forutsetninger for storskala produksjon av insekter som mat til det europeiske markedet. Verden har et stort behov for proteiner samtidig som at klimagassutslippene…

Kunstig intelligens som beslutningsstøtte

Prosjektet skal utvikle et beslutningsapparat for å gi pasienter på begge sider av grensen et likeverdig helse- og omsorgstilbud uansett kjønn, alder og etnisitet. Prosjektet ønsker å utvikle bedre helse…

svensk-norsk handlingsplan for sötvattenskräftor

Prosjektet skal forbedre forholdene og redusere de lokale truslene mot elvekrepsen, samt bekjempe krepsearten signalkreps og krepsepest. Gjennom innsatsen i prosjektet, bla. gjennom en grenseoverskridende handlingsplan

Side 1 av 29
12345...29