svensk-norsk handlingsplan for sötvattenskräftor

Prosjektet skal forbedre forholdene og redusere de lokale truslene mot elvekrepsen, samt bekjempe krepsearten signalkreps og krepsepest. Gjennom innsatsen i prosjektet, bla. gjennom en grenseoverskridende handlingsplan

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2019 - 01.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 462 278 EUR

Total: 2 641 588 €