Syv nye prosjekter styrker det grenseregionale arbeidet i Interreg Sverige-Norge

Styringskomiteene for delområdene Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid har bevilget midler til ytterligere fire prosjekter i Interreg Sverige-Norge programmet. Sammen med de tre prosjektene som nylig ble godkjent i Nordens Grønne belte, har totalt syv nye prosjekter fått tommelen opp under årets aller siste utlysningsrunde i programmet.

Totalt 2 800 000 euro fra det Europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF) og ca. 575 000 euro fra norske statlige IR-midler har blitt bevilget under denne utlysningsrunden.

Følgende prosjekter skal styrke det grenseregionale arbeidet i Grenseløst samarbeid og Indre Skandinavia:

Delområde: Grenseløst samarbeid

RIS – Rural Innovation Stimulation
Prosjektets formal er å styrke konkurransekraften til oppstartsbedrifter utenfor storbyene.

RIS skal utvikle en tilpasset investeringsmodell for bedrifter i en tidlig fase. Prosjektet ønsker også å utvikle en modell som bidrar til å involvere etablerte og mellomstore bedrifter mer aktivt i oppstartsbedriftene. Målet er å skape et gjensidig og nyttig samarbeid for begge parter.

Prosjekteiere er Innovatum og Blender Collective. RIS-prosjektet er en videreføring av Interreg-prosjektet Starcap.

Totalbudsjett: 1 399 500 euro
EU-midler: 537 250 euro
Norske IR-midler: 125 00 euro

Unge muligheter
Ungt entreprenørskap i Østfold og Ung Företagsamhet i Fyrbodal har gått sammen om prosjektet Unge muligheter, hvor målet er å styrke skolenes arbeid med å øke interessen for entreprenørskap.

Prosjektet er inspirert av FRAMFOR, et avsluttet Interreg-prosjekt som blant annet har spesifisert ulike framgangsmåter for å skape større engasjement for bedriftsutvikling hos ungdom. Disse framgangsmåtene ønsker Unge muligheter å utforske videre hos videregående-elever.

Prosjektet ønsker å inkludere virksomheter på begge sider av grensen. Prosjektet ønsker at elevene skal lære seg mer om hvordan bedrifter styres, og at bedriftene vil få flere muligheter til rekrutering.

Totalbudsjett: 5006 926 euro
EU-midler: 162 099 euro
Norske IR-midler: 87 500 euro

Delområde: Indre Skandinavia

KLIPP – Klimasmart Protein-Produksjon
Prosjektets overordnede mål er å utvikle bedre forutsetninger for storskala produksjon av insekter som mat til det europeiske markedet.

Verden har et stort behov for proteiner samtidig som at klimagassutslippene ved matproduksjon må ned. Mat fra insekter kan være en del av løsningen. Insekter har et høyt proteinnivå og et betraktelig redusert klimaavtrykk. Kompetansen og ressursene for produksjon av insekter til mat eksisterer på begge sider av grensen, og potensialet er bra. Men bransjen er ung og har viktige utfordringer som må løses.

KLIPP-prosjektet skal utvikle de strukturelle forutsetningene, øke grunnlaget for kommersialisering og bidra til å realisere bransjens fulle potensial.

Høyskolen Innlandet og Dalarna Science Park er prosjekteiere i KLIPP-samarbeidet.

Totalbudsjett: 862 888 euro
EU-midler: 278 319
Norske IR-midler: 93 750

SITE3 – Bærekraftig verdensdestinasjon
SITE3- prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom norske og svenske aktører hvor målet er å løfte fram SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) som en attraktivt og spennende region.

SITE3-prosjektet ønsker å tilrettelegge for et økt grenseoverskridende næringssamarbeid, hvor man blant annet skal satse på kompetanseheving og i fellesskap håndtere grensehindre og infrastrukturelle utfordringer.

Trysil kommune og Malung-Sälens kommune er prosjekteiere.

Totalbudsjett: 1 291 398 euro
EU-midler: 345 116 euro
Norske IR-midler: 187 500 euro