GO:LEIF

GO:LEIF Grön omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar

BAKGRUNN

I dag drivs i princip samtliga fritidsbåtar med fossila drivmedel och förorsakar utöver klimatpåverkan även miljöskadliga utsläpp. I Sverige och Norge uppskattas CO2-utsläppen från fritidsbåtar sammanlagt till över 400.000 ton/år. Globalt är fritidsbåtsmarknaden en miljardindustri och en sektor som idag är fast i fossil energianvändning. Det finns ett stort behov av grön omställning med smart teknologi och hållbara affärsmodeller. Fritidsbåtar lämpar sig i grunden väl för elektrifiering och ett teknikskifte till eldrift är möjligt, på liknande sätt som för vägtrafiken.

MÅL

Ökad kunskap om elektriska fritidsbåtar hos hamnaktörer och båtintresserade. Projektet vill skapa förutsättningar för båtladdning, teknik- och affärsutveckling längs hela ÖKS-kusten. På sikt bidra till en grön omställning globalt av hamnar och båtindustrins aktörer.

FORVENTEDE RESULTATER

Projektet testar minst 5 nya publika laddplatser med hög effekt och minst 400 nya laddstolpar med låg effekt i fritidsbåtshamnar längs ÖKS-kusten i Norge och Sverige. Det etableras ett gränsöverskridande nätverk för ökat näringslivssamverkan. För att öka kunskap och kompetens hos nyckelaktörer genomförs informationsinsatser och workshops med minst 100 hamnar och kommuner vilket ska stimulera utvecklingen av elektriska fritidsbåtshamnar. Projektet förväntar att bidra till fossilfrihet i ØKS-regionen, ett teknikskifte inom fritidsbåtssektorn, ökad användning av förnybar energi och cirkulära affärsmodeller.

Norsk prosjekteier

Agder fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: Budsjett: 671 754. Medfinansiering: 335 877 EUR NOK

Total: 2 359 660 EUR €

Andre partnere

NORGE:

Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Lydløsfestivalen og Universitetet i Sør-Øst-Norge.

SVERIGE:

Business Region Göteborg, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens
fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB