Program: Nordlig Periferi og Arktis

GLOW2.0

Green energy technologies for tourism growth – GLOW2.0 Prosjektet vil bruke en grønn forretningsmodell for å pilotere og lære hvordan man kan utvikle bærekraftmetodikk i SMB med fokus på selskaper…

Mer bærekraftig utvikling i Arktis gjennom Interreg

Statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og distriktsdepartementet på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø den 31. januar 2023. Foto: Interreg NPA. Hever innsatsen for bærekraftig teknologi i nord Nær 10…

APP4SEA fyller hull i arktisk oljevernberedskap

Verktøy bidrar til bedre oljevern Sjøtrafikken i Arktis og de nordlige sjørutene har økt, og med det også risikoen for skipsulykker med oljeutslipp. Informasjon om faktiske eller hypotetiske oljeutslipp og…

Havet – verdens største søppelfylling?

Marin forsøpling utgjør en stor trussel Marin forsøpling, i form av fast avfall i havet som følge av menneskelig aktivitet, utgjør en stor trussel mot havmiljøet og er en god…

Side 1 av 11
12345...11