12 nye prosjekter i Interreg NPA

Programmet Interreg Nordlig periferi og Arktisk (NPA) består av samarbeid mellom 7 partnerland. Til tross for geografiske forskjeller deler det store programområdet en rekke felles utfordringer og muligheter som best kan overvinnes og realiseres ved transnasjonalt samarbeid. Det er nå 12 nye hovedprosjekter med norske partnere som har fått finansiell støtte til å løse konkrete, stedsbaserte utfordringer og utvikle nye løsninger for regionen. Den fjerde utlysningen i programmet er åpen og har søknadsfrist 2. februar 2024.

Tre prioriteringsområder

Interreg NPA gir finansiell støtte til prosjekter innen tre prioriteringsområder:

12 hovedprosjekter med norske partnere

Styrings- og overvåkningskomiteen i Interreg NPA møttes i København i november 2023 hvor nye prosjekter fikk finansiell støtte. Det er nå til sammen 12 hovedprosjekter med norske partnere i den nye programperioden (2021-2027). Disse skal løse konkrete, stedsbaserte utfordringer og utvikle nye løsninger for regionen sammen med andre.

De nye prosjektene er delt inn i to hovedprioriteter;

  1. Innovasjonskapasitet og
  2. Klimaendringer og tilstrekkelig med ressurser.

Ta en titt på prosjektene som er i gang!

Prioritet 1: Innovasjonskapasitet

Prioritet 2: Klimaendringer og tilstrekkelig med ressurser

kart over NPA området, Foto: Interreg NPA
Kart over NPA området, Foto: Interreg NPA

Fjerde utlysning fokuserer på å styrke organisasjoners kapasitet

Den fjerde utlysningen i Interreg NPA ble lansert i oktober 2023. Søknadsfristen er 2. februar 2024. Denne utlysningen fokuserer spesielt på prioriteringsområde nummer 3.

Det nye med dette fokusområdet er at det tar sikte på å bygge samarbeidskapasitet og erfaring blant interessentene i NPA-området. Dette skal i sin tur føre til utvikling av mer motstandsdyktige lokalsamfunn. Målet er å utvikle og overføre konsepter basert på lokal kunnskap, og støtte dem til å gjennomføre strategier for nordlige periferi og arktiske regioner.

Merk: Innenfor prioriteringsområde 3 inviteres både hoved- og småprosjekter til å søke.

Kontakt

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland Fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC