Program: Nordlig Periferi og Arktis

Ascent

Med hjelp fra erfarne stibyggere fra Nord-Irland blir ull brukt som byggemateriale på en tursti i Odda. Hordaland fylkeskommune og EU-prosjektet Ascent tester metoden som stammer fra det gamle Romerriket.…

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage er et samarbeidsprosjekt mellom 15 partnere fra Irland, Island, Norge, Russland, Skottland og Sverige som har som mål å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i…

Shape

SHAPE fokuserer på utvikling av kulturarvområder (SHAs) med ulike opplevelser og regionalt samarbeid som involverer prosjektpartnere innen kulturarv, turisme og styring. I disse områdene samarbeider partnerne med lokale interessenter, organisasjoner…

CINE

CINE er et digitalt samarbeids prosjekt mellom 9 partnere og 10 tilknyttede partnere fra Norge, Island, Irland og Skottland. Gjennom prosjektet ser man blant annet på hvordan VR (virtual reality)…

LECo

LECo prosjektet støtter små samfunn i å bli selvforsynt på energi. Prosjektet har som mål å øke bevissthet rundt energi effektivisering og mulighetene til å bruke lokal tilgjengelig fornybar energi,…

REGINA

Hvilke muligheter og utfordringer oppstår når storskala ressursbasert industri beveger seg inn i et lite og sårbart felleskap? og hvordan påvirkes et slikt felleskap når industri forsvinner? Regina prosjektet ble…

Drifting apart

Drifting Apart jobber med å styrke forståelsen av den geologiske arven i Nordlig periferi og arktis-regionen. Prosjektet støtter utviklingen av nye og ambisiøse Global Geoparks i regionen, og innovativ produktutvikling…